Pengurus Daerah Tanggamus

Badan Pengurus Harian (BPH)

Ketua Umum                                 : Mukrodi Setiawan

Ketua 1 Bidang Kaderisasi              : Afrizal Yusup

Ketua 2 Bidang PPO                       : Ahmad Fadhilah

Ketua 3 Bidang KU                         : Sultan Yusup

Sekertaris Umum                           : Ayu Mustika Maharani

Wakil Sekertaris I                           : Gisella Variska

Wakil Sekertaris II                          : Sellah Syaputri

Bendahara Umum                           : M.Ikhsanudin

Wakil Bendahara I                           : Kristina Parera

Wakil Bendahara II                          : Hesti Aditia

 

Bidang Kaderisasi

Departemen Training Dan Kursus                                        : Rina Maylia*

Abdul Hamid

Departemen Taklim Dan Pemeliharan Kader                       : Adi Syaputra*

Wildani

Bidang PPO

Departemen Pembinaan Dan Pengembangan Daerah          : Widia Astuti*

Iis Dahlia

Departemen Pemberdayaan Aparatur                                  :Reza Kurniansyah*

Bidang KU

Departemen Media Dan Publikasi                                        : Tika Febri Astuti*

Bina Syaputra

Departemen Hubungan Antar Lembaga                              : Ervan Vando*

Alfina Khoriyah

KOORDINATOR DAERAH BO PII WATI

Ketua                                                                                   : Shinta Azarani Syaipudin

Sekertaris                                                                            : Jihan Aulia

Bendahara                                                                           : Dwi Agustina

 

Catatan :

*koordinator